Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Reparativa läsningar av olycksförebyggande konst

Lärare och studenter på masterprogrammet Kultur och demokratis introduktionskurs hösten 2022 – – – Under oktober 2022 visade Bergsjöns kulturhus den upplevelsebaserade och interaktiva konstutställning ”Safe skills – varje brand är en berättelse”. Utställningen vänder sig till en ung publik och bygger på samtal med ungdomar om sin utsatthet. Vi, studenter och lärare på masterprogrammetFortsätt läsa ”Reparativa läsningar av olycksförebyggande konst”

Att äga sin egen berättelse kräver både insikter och resurser

Lisbet Buzleta,student på masterprogrammet Kultur och demokrati. Essän är skriven inom ramen för kursen Röster, texter, tolkningar. – – – I sin text ”Kan den subalterna tala?” från 1988 ställer litteraturvetaren och aktivisten Gayatri Chakravorty Spivak frågan om vilka möjligheter den som är marginaliserad har att göra sin röst hörd. Har hen ens förutsättningarna attFortsätt läsa ”Att äga sin egen berättelse kräver både insikter och resurser”

Migration, agens och människors skilda skyddsvärde

Gustaf Grapengiesser, som läste Kritiska perspektiv på kris, kultur och demokrati hösten 2021, berättar om essän han efter kursen skrev för OBS i P1 för Mathias Ericson – – – ”En septemberdag byter jag min vanliga existens med bas utanför Simrishamn, mot en helt annan i Nicosia på Cypern. Väl på plats köper jag en motorcykel, enFortsätt läsa ”Migration, agens och människors skilda skyddsvärde”

Bildning vs Facebook

Anders Westerström, doktorand i kulturstudier och lärare på kandidatprogrammet Kultur och masterprogrammet Kultur och demokrati. – – – Kommunikatören hajar till. Aldrig tidigare har annonser för våra utbildningar blockerats av Facebook. Kurserna som stötte på patrull var första terminen av vårt masterprogram Kultur och demokrati och distanskursen Kriser, kulturkrig och brytningstider. Inga särskilda formuleringar angavsFortsätt läsa ”Bildning vs Facebook”

Ny kurs om kriser, kulturkrig och brytningstider!

Varför står kultur så ofta i fokus i samtida kriser? Vilka idéer om samhället ställs mot varandra när kulturens vara eller icke vara debatteras? Kring sådana frågor kretsar kursen Kriser, kulturkrig och brytningstider. – – – Vårt lärarlag är stolta över att, utöver masterprogrammet, redan i vår kunna erbjuda ännu en kurs om den turbulentaFortsätt läsa ”Ny kurs om kriser, kulturkrig och brytningstider!”

Den föränderliga bilden av Göteborg i kommunala stadsfilmer

Erik Florin Persson, disputerar i filmvetenskap 4:e juni. Har under sin tid som doktorand undervisat i kulturstudier, och då ofta om kultur, demokrati och staden. Hur har Göteborg presenterat sig för världen de senaste 80 åren? För att undersöka detta har filmvetaren Erik Florin Persson i sin avhandling Film i stadens tjänst: Göteborg 1938–2015 analyseratFortsätt läsa ”Den föränderliga bilden av Göteborg i kommunala stadsfilmer”

Den stora lilla berättelsen om Osebol

Valentina Ortiz, student på masterprogrammet Kultur och demokrati. Essän är skriven inom ramen för kursen Röster, texter, tolkningar. – – – ”Människor skriver in sina liv i den stora historien samtidigt som historien tar form i deras liv” (Birgitta Svensson 2011 s. 24) Jag cyklar till biblioteket i Skarpnäck. Jag ska låna boken Osebol (2019)Fortsätt läsa ”Den stora lilla berättelsen om Osebol”

Jag hoppas det fastnar på video

Karin Swahn, student på masterprogrammet Kultur och demokrati. Essän är skriven inom ramen för kursen Röster, texter, tolkningar. – – – Inget liv går att bevara i helhet. Inte ens korta stunder av existens går att återberätta utan förvanskning. Kroppens förnimmelser, dofternas smaker och tankarnas rörelser är för abstrakta, för flyktiga för att kunna förmedlasFortsätt läsa ”Jag hoppas det fastnar på video”

Vi kräver att bostaden ska ge en jämlik start i livet

Fredagen 5:e februari släpps antologin BOSTADSMANIFEST: 22 KRAV FÖR FRAMTIDENS HEM (Dokument Press). Bakom bidragen står forskarkollektivet CRUSH (Critical Urban Sustainability Hub) med vänner, och illustratör är Daria Bogdanska. Med tillstånd från förlaget publicerar vi här kulturgeografen Chiara Vallis kapitel ”Vi kräver att bostaden ska ge en jämlik start i livet”. Under Vallis text hittarFortsätt läsa ”Vi kräver att bostaden ska ge en jämlik start i livet”

Nu läser vi Policing the Crisis – igen

Anders Westerström, doktorand i kulturstudier och seminarieledare på masterprogrammets introduktionskurs Kultur och demokrati. – – – I Policing the Crisis: Mugging, the State and Law and Order, som först publicerades 1978, utgår Stuart Hall, Chas Critcher, Tony Jefferson, John Clarke och Brian Roberts ifrån ett brutalt rån mot en irländsk man ur arbetarklassen som begicksFortsätt läsa ”Nu läser vi Policing the Crisis – igen”