Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Om masterprogrammetPå masterprogrammet Kultur och demokrati fokuseras förhållandet och spänningen mellan kultur och demokrati. Här undersöks sätt att organisera maktfördelning i våra samhällen, demokratins förutsättningar och infrastruktur; hur demokrati möjliggörs men också utmanas. Kultur utforskas både i form av estetiska praktiker och som sätt leva. Vi undersöker frågor som kulturens förändrade roll i förhållande till ekonomin och vad det betyder för synen på offentlighet och demokrati.

I programinnehållet möts och kombineras humanioras och samhällsvetenskapens frågor, områden och perspektiv. Kultur blir här en kritisk ingång för att analysera förändringsprocesser, motsättningar och förbindelser, med fokus på samtiden men också med hjälp av historiska inramningar. Programmets kurser behandlar fenomen som det offentliga rummets roll och funktion, språk och makt, sociala rörelser, estetiska praktiker och deras relation till aktivism, urbana förändringsprocesser, hållbar utveckling, delaktighet, medborgardialog och folkbildning.

Tillsammans läser och diskuterar vi klassisk och aktuell kulturvetenskaplig litteratur som behandlar individuella och kollektiva erfarenheter och sambanden mellan kultur, politik och ekonomi. Lokala fenomen analyseras i relation till historiska mönster och globala strukturer. Under utbildningen samarbetar vi med en rad lokala kulturinstitutioner. Programmet innehåller en halv termins praktik och moment av träning i att organisera utåtriktade evenemang i samverkan med en lokal kulturinstitution.

UPPLÄGG:

* Kan även sökas som fristående kurs (KD2150 söks då som ET2101 Etnologiska perspektiv och etnografiska metoder).
** Kan ersättas av valfri relevant kurs på avancerad nivå.

Termin 1
I introduktionskursen ringas utbildningens tematik in och centrala teoretiska perspektiv på kultur och demokrati presenteras. Kurs två fokuserar på frågor kring kulturskapande, konst och aktivism, och kurs tre på representation och skrivande.

KD2100 Kultur och demokrati (15 hp)*
KD2110 Kultur och estetik i en global värld (7,5 hp)*
KD2120 Röster, texter, tolkningar (7,5 hp)*

Termin 2
Andra terminen inleds med en kurs med fokus på barn och ungas delaktighet i samhälle, kultur och politik. Därefter följer en kurs om offentlighetens villkor i ett allt mer polariserat samhälle. Tillsammans arrangerar studentgruppen ett offentligt samtal.

BOU215 Barn och ungas delaktighet i samhälle, kultur och politik (15 hp)* **
KD2130 Det offentliga samtalets praktik (15 hp)

Termin 3
Andra året inleds med en praktikkurs där studenterna arbetar med forskningsfrågor i fält. Här samarbetar vi med lokala kulturinstitutioner. Därefter följer en uppsatsförberedande kurs som ger fördjupning i kulturvetenskaplig metod.

KD2140 Kulturens praktiska fält
KD2150 Kulturvetenskaplig metodologi *

Termin 4
Programmets sista termin ägnas åt examensarbetet. Under terminens gång ges individuell handledning och gemensamma arbetsseminarium. Möjlighet finns att arbeta vidare med frågor som väckts under praktikkursen.

KD2160 Examensarbete

. . . . . . . .

Mer information hittar du på masterprogrammets sida på Göteborgs universitets webb.

Har du frågor om masterprogrammet Kultur och demokrati,
kontakta vår programkoordinator Åsa Andersson.

Ansöker inför hösten 2021 gör du på Antagning.se.

Annons
%d bloggare gillar detta: